Защо да инвестираме в обучение на служители?

Със сигурност сте чували, че инвестирането в обучение на служителите е основна практика за всяка компания, която иска да успее, нали?

Е, днес ще говорим точно за това, защото това твърдение е напълно вярно! Професионалното обучение на служителите на компанията е от съществено значение за осигуряване на добри резултати в бизнеса.

За да бъде това възможно и да се случи по възможно най-добрия начин, компаниите трябва да прилагат стратегии, насочени към подобряване на уменията и компетенциите на техните служители, предлагайки обучения, извършвайки оценки на представянето и предоставяйки възможности за професионално израстване на всеки.

Този тип действия спомагат както за развитието на компанията, което печели от по-високото ниво на знания на служителите, така и за квалификацията на професионалистите, които са по-подготвени и квалифицирани да изпълняват своите задължения.

В цялата тази статия ще ви покажем защо си струва да инвестирате в обучение на служителите на вашата компания! Елате с нас.

Как протича обучението на служителите?

Обучението на служителите позволява на работниците да подобрят своите умения в рамките на компанията, придобивайки нови методологии за работа и технически и поведенчески знания, които могат да бъдат приложени в ежедневната им работа за решаване на проблеми.

Чрез обучението на служителите вътрешните процеси са склонни да протичат по-практично, лесно и бързо, което подобрява поредица от вътрешни процедури, включващи производство, комуникация между различни сектори, обслужване на клиенти и много други.

Всички тези фактори имат пряко влияние върху качеството и успеха на бизнес дейностите. По този начин можем да кажем, че обучението на служителите обхваща серия от техники, необходими за обучение и развитие на професионалисти в различни области.

И искате да знаете най-доброто от всичко това? Процесите на обучение на служителите не са толкова сложни, колкото изглеждат! Някои действия, които могат да бъдат приложени за подобряване на дейностите и уменията на служителите са:

  • Практическо обучение, при което служителят извършва ежедневни дейности в работната среда;
  • Дистанционни курсове, чрез интернет и в платформи за обучение (много често срещани в периода на социално дистанциране, причинено от пандемията);
  • Семинари и лекции с ръководители на фирми, специалисти и други референции на пазара на труда;
  • Оценка на изпълнението и насърчаване на култура на обратна връзка;
  • практика на смяна на работатакоето позволява на всички служители да научат малко повече за задачите на другите сектори на компанията, което обединява процесите във всички области.
  • Специфични курсове за всяка област според нуждите и изискванията на служителите.

Това са само няколко примера за практики, които могат лесно да бъдат приложени в организации като начин за овластяване и обучение на служителите. Има огромно разнообразие от действия и стратегии, които могат да бъдат приети за развиване на нови умения сред екипите.

Загрижеността за професионалното развитие на служителите е все по-латентна тенденция на пазара на труда, тъй като е начин за повишаване на ангажираността на екипа и задържане на таланти.

Ще говорим повече за това в следващия раздел.

Защо е важно да инвестираме в обучение на служителите?

Компаниите, които инвестират в практики за обучение и развитие на служителите, често жънат незабавни резултати от наученото от екипите, защото когато професионалистите са обучени, тенденцията е значително подобрение в доставките.

Всяка компания има поредица от цели, които трябва да бъдат постигнати: определена нетна печалба, пазарен растеж, увеличени продажби, развитие на институционална комуникация и други.

Всичко това може да се постигне много по-лесно, ако фирмата разполага с обучени професионалисти. Организацията има повече способности и знания да расте благодарение на напредъка на служителите и укрепването на екипа като цяло. Изследването на талантите на всеки и постоянното им развитие е начинът бизнесът да бъде успешен.

Следователно е правилно да се каже, че инвестирането в обучението на служителите е инвестиране в самата компания! По-квалифицираните екипи стават по-конкурентоспособни на пазара и повишават конкурентоспособността и продуктивността на компанията като цяло.

Предимства на обучението на служителите

Сега, след като разбирате защо е важно да инвестирате в обучение на служителите, нека ви покажем някои от основните предимства, които тази практика може да добави към компанията.

Подобрена ефективност и повече продуктивност

Чрез предоставянето на обучение на служителите като част от рутините на компанията, производителността като цяло има тенденция да расте, тъй като новите знания намаляват случаите на грешки при изпълнение на задачите и, следователно, намаляват разходите.

Ценящи професионалисти

Възможността за обучение и развитие на служителите е чудесен начин за повишаване на духа на екипа и демонстриране на грижа за кариерата на всички служители, в крайна сметка компанията залага на обучението на всеки един. Това оказва силно влияние върху мотивацията на професионалистите, които се чувстват по-ценени, признати и подготвени да извършват дейността си.

Запазване на таланта

Обучението на служителите също помага много в запазване на таланта за компанията. Професионалната квалификация спомага за укрепване на връзките между служителя и организацията, тъй като изгражда отношения на доверие между двете страни, освен че позволява на самите служители да създават по-силни връзки чрез обмяна на опит и знания.

В допълнение, възможността професионалистът да бъде насърчаван да учи по всяко време и да придобива нови умения, които ще бъдат важни за неговата кариера, е страхотна разлика, предлагана от компанията, която запазва ценни таланти.

Предимства пред конкуренцията

Добре обучен екип, който е постоянно мотивиран да учи, автоматично оказва положително влияние върху резултатите на компанията. Може да се отбележи по-голяма лоялност на клиентите, растеж на пазара, увеличаване на печалбата, увеличение на капитала и т.н.

Всичко това е пряко свързано с професионалното обучение на служителите, които могат по-добре да се адаптират към новите тенденции и да създадат нови бизнес възможности, помагайки на компанията да се открои на пазара и да стане референтна.

Повишена креативност

Обучението на служителите, когато е изпълнено добре, носи не само нова информация на работниците, но също така предлага нови гледни точки по отношение на сектора, в който работят, нови прозрения, нови практики… Всичко, което посява семе на любопитство за професионалистите, може да бъде чудесен източник на вдъхновение за нови идеи.

Екип, ангажиран в действия за обучение и квалификация, може да прилага нови идеи в ежедневните си дейности и да развива процеси и проекти, да разработва нови продукти, да прилага нови услуги и няколко други инициативи в компанията.

Повече фитнес и познаване на оборудването

Много компании обменят или мигрират системи или дори внедряват нови технологии в работните процедури на своите служители. В зависимост от използваната технология, работниците може да се сблъскат с трудности при адаптирането към новите инструменти, които се прилагат и ако това не се разреши бързо, тенденцията е вътрешните процеси да понесат последствията.

Затова предлагането на практическо обучение е много важно! Работниците трябва да се запознаят със софтуера и системите, които ще се използват ежедневно и това може да стане бързо.

Ние даваме моята работанапример направихме пълна демонстрация на нашата платформа за мениджъри и специалисти по човешки ресурси, които искат да внедрят онлайн контрол на точките в компании (можете да поискате безплатна пробна версия на системата щракнете тук).

Важното е да се гарантира, че служителите имат време и фокус, за да запазят необходимата информация за технологията, която ще използват.

Как да съставим план за обучение на служителите?

От съществено значение е компанията да има конкретен момент за изготвяне на план за действие и провеждане на обучение на своите служители, тъй като това ще определи какво ще се предложи на екипите и колко ще се инвестира. Разберете повече стъпка по стъпка.

  • Разберете нуждите на екипа

Разбирането на уменията и знанията, които екипите наистина трябва да развият, за да подобрят резултатите от своите дейности, е първата стъпка във всеки план за обучение на служители. Когато се идентифицират възможности за растеж и развитие, е по-лесно да се търсят решения, които най-добре ще отговорят на нуждите на всеки.

Важно е мениджърите по човешки ресурси и другите, отговорни за процеса на обучение, да се опитат да идентифицират колкото е възможно повече индивидуалните нужди на работниците във връзка с дейностите, които се извършват ежедневно. Екипът за продуктов маркетинг може да се затрудни да оцени показателите за дигитална ефективност, например, и обучението по тази тема може да улесни разбирането на темата.

Преобладаващата част от професионалистите излизат на пазара на труда без предишен опит в областта и всичко, от което се нуждаят, е възможността да приложат теоретичните си знания на практика.

Много организации се възползват от стратегии, които прилагат практическо обучение в момента на включване на новия служител, който е включен в ежедневието на фирмата и в дейностите, които трябва да извършва в първия работен ден.

  • Открийте различни видове обучение на служители

Има няколко начина за провеждане на обучение на служителите. Сред тях са на място, онлайн, практическо обучение и др., като всяко едно от тях отговаря на различни нужди на компаниите. След като планът за образование и обучение на служителите е проектиран, е по-лесно да се определи най-добрият тип обучение за всеки бизнес.

  • Бъдете пример за екипа

Много мениджъри не разбират, че обучението на служителите е практика, която трябва да се прави постоянно, а не само в началото на траекторията на служителя в компанията. Участието на лидери и колеги, които са в организацията от по-дълго време, в моменти на обучение укрепва връзките между екипите и създава култура, фокусирана върху постоянното учене.

About admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *