Как работи Intraday Break?

Чували ли сте някога за почивката в рамките на деня?

Целият работен ден на професионалист, нает от компания, се определя в трудовия договор и се регулира от Консолидацията на трудовото законодателство (CLT).

Всички работници имат право на период на почивка по време на ежедневното си работно време и законът предвижда няколко наказания за компании, които не спазват това определение, което може да доведе до различни проблеми, като финансови загуби, глоби и трудови дела.

Ето защо е важно работодателите да познават правата на своите работници и техните правни задължения, за да гарантират спазването на техните задължения и да избягват неспазването на трудовото законодателство. Един от начините да направите това е да разберете как работи вътрешнодневната почивка, която може да осигури по-добро качество и благополучие в ежедневната работа на служителите.

mywork създаде тази статия с основните аспекти на почивката в рамките на деня, за да разреши всички ваши съмнения по темата. Гледайте видеоклипа или продължете да четете, за да научите повече!

Какво представлява почивката в рамките на деня?

Вътрешнодневната почивка е тази, която се предоставя през работния ден на специалиста, т.е. това е почивката през работния ден.

Предвидени в член 71 от CLT, почивката по време на работния ден може да бъде почивка за храна или почивка, в която служителят може да обядва или вечеря, да изпие кафе и да възстанови енергията си, преди да поднови работата си. Този период има за цел да гарантира опазването на здравето на работника.

Колко време трае почивката в рамките на деня?

Законодателството има точна дефиниция на вътрешнодневната почивка, като предвижда правилното време за почивка за всеки вид работа натовареност.

Според закона при работни дни до 4 часа не се изисква почивка. За работни дни с продължителност над 4 часа и до 6 часа почивката трябва да е най-малко 15 минути.

При работно време над 6 часа почивката трябва да бъде най-малко един час и максимум два часа. В тези случаи периодът на почивка може да бъде договорен писмено между работника или служителя и работодателя или да се определи с колективен трудов договор.

Струва си да се помни, че такива почивки не са включени в продължителността на работния ден, т.е. ако професионалистът има 8-часов работен ден, той трябва да работи 8 часа в допълнение към почивката за храна и почивка .

Какво се случва, ако интервалът е пропуснат?

Когато почивката не е разрешена от работодателя, на служителя трябва да се заплати за периода, положен извънреден труд. С влязлата в сила през 2017 г. трудова реформа се промениха санкциите, установени при неспазване на предоставянето на вътрешнодневна почивка.

Параграф 4 от член 71 от CLT определя, че намаленият период на почивка ще бъде платен с увеличение от 50%, т.е. ако служителят има планирано време за почивка през работния ден и не го спазва, този намален период трябва да бъде платен на работника с увеличение 50% от стойността на работното време.

По този начин, ако служителят не може да се наслади напълно на времето си за почивка през работния ден, компанията трябва да плати за потиснатия период като допълнителен часза компенсиране на отработеното време на служителя.

Възможно ли е да се намали периодът на този интервал?

Преди реформата на труда, почивката в рамките на деня можеше да бъде намалена само ако компанията имаше разрешение от Министерството на труда. С трудовата реформа това намаление може да бъде договорено чрез колективен договор или колективен трудов договор, тъй като новите правила определят, че споразуменията и колективните договори имат предимство пред закона в някои точки от консолидацията на трудовото законодателство (какъвто е случаят, когато говорим за почивката в рамките на деня). В този случай почивката може да бъде намалена до 30 минути по споразумение или колективен трудов договор, за да могат служителите да се хранят и да си починат.

В допълнение към възможността за намаляване, почивката в рамките на деня може да бъде разделена и на по-кратки периоди, при условие че това се прави в следните професионални категории:

 • събирачи на сметки;
 • Служители на фирми за градски транспорт;
 • Шофьори;
 • Теренни инспектори;
 • Инспектори по експлоатация на пътни превозни средства.

Тъй като това са категории, чиито специалисти трябва да пътуват, се определя, че почивката за почивка трябва да се извършва в края на всяко пътуване, при условие че това е предвидено в правилото за колективен труд и възнаграждението на тези работници се запазва.

Какъв е правилният начин за часовник за интервали в рамките на деня?

Както може би знаете, в зависимост от вида на почивката, която ще бъде извършена от служителя, часовникът трябва да се извършва по различни начини.

За почивки в рамките на деня с продължителност петнадесет минути не е необходимо да планирате време от какъвто и да е вид, тъй като периодът на почивка е кратък. Но в случаите, когато дневната почивка продължава един или два часа, е необходимо служителят да запише точката както при излизане за почивка, така и при връщане от почивка за възобновяване на работния ден. работа.

Както споменахме по-рано, според CLT почивките в рамките на деня не са част от работния период, така че не е необходимо да се замества времето, използвано за почивка. Ако обаче почивката през работния ден надхвърли предварително определения период, т.е. ако служителят е имал двучасова обедна почивка, а всъщност е могъл да има само един час, е необходимо отговорният ръководител да бъде информиран, за да може да се определи замяната или прекъсването за превишеното време.

Какви са видовете почивка в рамките на деня?

Всеки работник има право на обща почивка в рамките на деня, както беше представено по-горе. Някои професионалисти обаче имат право на специални периоди на почивка поради изпълняваните функции, които могат да изискват повече от работника и следователно да генерират различни нужди за почивка и рекомпозиция.

Важно е работодателите и специалистите да са наясно с особеностите на всяка функция по отношение на извършваните дейности, за да се предотврати нарушаването на правилата на трудовото законодателство.

Някои от тези специални случаи са:

 • Работа по време на кърмене: специалистите, които преминават през период на кърмене, имат право на две почивки от 30 минути на работен ден до шестия месец от живота на бебето.
 • Работа на хладилника: професионалистите, които работят в кланиците или техните съоръжения, могат да вземат 20-минутни почивки на всеки 1:40 часа от работния ден, независимо от продължителността на деня. Рискът и износването, които прекомерният студ може да причини, е определящият фактор за това конкретно правило.
 • Подземна работа: професионалистите, които работят в мини и други подземни точки, имат право на допълнителен период на почивка, независимо от обичайния период на почивка в рамките на деня. Препоръчителното време за тази почивка е 15 минути на всеки 3 часа работа, така че енергията да се прекомпозира и работниците да имат почивка по време на периода на задържане.
 • Оператор / Кол център: Професионалистите, които работят с телефонни услуги, според закона могат да работят само 6 часа на ден и имат право на 20 минути почивка на всеки 3 часа работа.
 • домашни прислужници: Важно е да знаете, че домашните прислуги нямат различни интервали в рамките на деня и между списанията в сравнение с повечето бразилци, тоест същите правила важат за тези професионалисти. Така домашните прислужници имат 44-часова работна седмица с право на почивка от 1 до 2 часа през работния ден (работните дни обаче могат да се договарят, което в крайна сметка се отразява и на периодите на почивка).
 • Ръчна работа: Всички професионалисти, които извършват повтаряща се ръчна работа, като счетоводство, машинопис и машинопис, например, имат право на допълнителни почивки по време на пътуването си. Това, което се препоръчва от закона, е на всеки 3 часа дейност професионалистът да отделя 15 минути за почивка, избягвайки здравословни проблеми и наранявания, причинени от повтарящи се усилия (RSI).
 • Нощни пътувания: нощните смени са тези, които се провеждат между 22:00 и 5:00 сутринта, като почивката между смените следва същата логика, както другите смени през деня. По този начин работниците, които имат работен ден над 6 часа, имат право на почивка от 1 до 2 часа.

Защо почивката в рамките на деня е важна?

Вътрешнодневната почивка е мярка за здравето на работниците, тъй като позволява период на почивка и храна в рамките на работния ден. Това време е важно за поддържане на физическото и емоционално благополучие на професионалистите, които ще имат възможност да възстановят енергията си, преди да продължат с дейностите за деня.

Липсата на този период на почивка може да се отрази негативно на здравето на служителя, което може да доведе до стрес, липса на фокус и умора, а тези проблеми могат да бъдат избегнати, ако почивката в рамките на деня е предоставена правилно.

От съществено значение е компаниите да спазват правилата, определени за работни почивки. За правилното и безопасно следене както на работното време на служителите, така и на почивките, които правят, фирмите могат да разчитат на онлайн контрол на точките дава моята работакоето позволява на мениджърите да проследяват времето, когато тръгват за обяд и се връщат в офиса, например, което гарантира, че служителите посрещат почивката правилно.

просто щракнете тук за да тествате системата mywork безплатно за 15 дни.

About admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *