Предварително планирано време за обяд: правила и норми

Предварително отбелязаното време за обяд, наричано още предварително анотирано, е практика, която може да предизвика съмнения сред специалистите по човешки ресурси, особено по отношение на правилата и разпоредбите на CLT.

Наскоро министър Валмир Оливейра да Коста увери, че режимът на предварително напускане на почивката в рамките на деня (в този случай обедната почивка) се поддържа от параграф 2 от CLT и че освен това трябва да отразява работния ден на служителя.

Какво означава това? Предварително отбелязаният час за обяд е този, в който служителят не е необходимо да регистрира час в началото и в края на почивката.

Знаем, че това правило може да звучи странно, но не се притеснявайте! В тази статия ще обясним повече за правилата за предварително уговорени часове за обяд и ще отговорим на вашите въпроси за това как работи тази ситуация.

Добро четене!

Предварително отбелязаният час за обяд е този, в който служителят не е длъжен да работи в началото и в края на междусменната почивка.

С други думи, наличието на предварително уговорен обяд означава, че служителят няма нужда да натиска часовника, когато отива на обяд, нито когато се връща от обедния период.

Вместо това фирмената система за отчитане на работното време е програмирана да прави автоматична уговорка в обедната почивка на служителя, като се има предвид, че служителите ще спазват определените в трудовия договор почивки.

В резултат на тази практика служителите вече не са задължени да натискат часовника при излизане и връщане от обяд, тъй като тази регистрация се извършва автоматично.

Как работи на практика предварително маркираният диапазон?

Имайки предвид времето за почивка, на което всеки служител има право, е възможно да се отбележи почивката директно в системата за часовник, използвана от компанията.

Възможно е служителите на една и съща компания да имат право на различни периоди на почивка, но нека помислим за традиционна рутина от 8 часа на ден.

Служител, който работи 8 часа на ден, има право на почивка с продължителност 60 минути, която може да се използва за храна и почивка. Компаниите, които предварително отбелязват тази почивка, трябва да подчертаят важността сред служителите и лидерите, че периодът на почивка се спазва, тъй като той ще бъде автоматично изчислен в системата за отчитане на работното време на организацията.

Какви са правилата за почивка в рамките на деня?

Струва си да споменем набързо, че разликите в продължителността на работните часове пряко влияят върху периода на почивка, на който служителите имат право.

Член 71 от CLT определя, че:

  • при продължителност на работния ден над 6 часа фирмата е длъжна да предостави минимална почивка от 1 час;
  • когато пътуването е по-малко от 6 часа, но повече от 4 часа, задължителната почивка, която се предоставя, е 15 минути;
  • когато работният ден е с продължителност по-малка от 4 часа, фирмата не е длъжна да предоставя почивки за храна и почивка.

Други фактори, като Колективната конвенция или Колективното трудово споразумение, също могат да повлияят на различната продължителност на обедните часове и следователно зависи от работодателя да знае правилата за всеки от тях.

Хиляди бразилски компании вече използват онлайн решения за отчитане на работното време, за да контролират времето за влизане и излизане на своите служители и обедните почивки. mywork е най-пълното решение за компании, които искат да въведат предварително определени часове за обяд. Щракнете тук и тествайте моята работа безплатно за 15 дни!

Може ли всяка компания предварително да набележи време за обяд?

Съгласно резюме 2 на член 74 от CLT, предварителното отбелязване на времето за обяд на служителите е разрешено от закона само за компании, които имат повече от 20 служители в своя персонал. Предварително отбелязаното време за обяд обаче задължително трябва да отразява работното време на служителя.

Това означава, че когато фирмата реши да маркира предварително почивката за работник, нает по режим CLT, който има 8-часов работен ден, тя задължително определя часовете за влизане и излизане за тази почивка и предоставя периода на почивка правилно.

Какво се случва, когато не се спази предварително отбелязаният интервал?

За съжаление, има ситуации на нередности в предварително отбелязаните часове за обяд. Обикновено те се случват, когато не се спазва времето за обяд или когато по някаква причина работникът е принуден да използва част от почивката си за работа,

Ако предварително отбелязаната обедна почивка не отразява работното време на служителя, работникът може да предяви трудов иск срещу компанията.

На практика, ако служител на вашата фирма работи от 8:00 до 18:00 часа, той има право и на 1 час обедна почивка през този период.

Ако обаче предварително записаната часовникова система регистрира, че почивката на този служител е само 40 минути, нещо не е наред. Работникът, в този случай, може да заведе трудово дело срещу фирмата.

Същото може да се случи, ако служителят бъде повлиян да използва обедната почивка за извършване на трудовата си дейност. Когато докаже, че неговият предварително определен график за обяд не е бил спазен поради натоварвания на работата или поради принуда от ръководители, служителят може също да обжалва пред трудовия съд за заплащане на извънреден труд.

Законът определя, че има глоба, която се заплаща на служителя за неспазване на графика за обяд. Член 71 от CLT определя, че:

§ 4 – Непредоставянето или частичното предоставяне на минимална междудневна почивка, за почивка и храна, на градски и селски служители, предполага плащане на обезщетение само за потиснатия период, с увеличение от 50% (петдесет процент) върху размера на трудовото възнаграждение за нормален работен час.

Как да приложим на практика предварително отбелязания график за обяд?

След като вече знаете как работи предварително определеното време за обяд, нека преминем през три първоначални правила, които трябва да знаете, за да приложите тази рутина на практика.

  • Вижте дали има някакво ограничение за предварително отбелязания график за обяд в Колективната конвенция или в Колективния трудов договор;
  • Организирайте практиката със служителите и се уверете, че всички разбират как работи предварително отбелязаната почивка;
  • Настройте системата за отчитане на работното време на вашата компания за автоматично отпечатване на времето.

Какви са предимствата на предварително уговорения обяд?

Основните предимства, които включват приемането на предварително отбелязания график за обяд, са:

Избягвайте да забравяте щамповането на времето

Когато служителят има предварително уговорена обедна почивка, той не рискува да забрави да удари часовника, когато тръгва за обяд или се връща в офиса.

По този начин се избягва необходимостта от корекции на графика и се спестява време на мениджърите по време на лечението.

Улесняване на точковото лечение

Както казахме по-рано, предварително маркираната пауза също спестява време и енергия на мениджърите при работа с часовника, тъй като няма да има нужда да се коригират грешки в отчитането на почивките, нито да се проверява точка по точка дали служителите спазват работни часове. обяд.

Повишава доверието между компания и служител

Възприемането на предварително отбелязана обедна почивка повишава доверието между компанията и служителите, тъй като в същото време, когато мениджърът вярва, че работниците спазват договореното работно натоварване, служителите също вярват, че компанията отбелязва и уважава вашите часове на почивка.

About admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *